Cm Service

  Line ID : ledservice

CM Line Service เพิ่มความง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น กับการสื่อสารผ่าน Application ยอดฮิตอย่าง Line ที่จะเป็นช่องทางให้คุณติดต่อสื่อ สารกับเรา ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บริการรับแจ้งซ่อม บริการติดตามสถานะการให้บริการ และพร้อมรับฟังคำแนะนำหรือติชมด้านการให้บริการ

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด คือ ผู้ให้บริการด้าน LED Display, LED Lighting และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่บริการติดตั้งป้าย LED สอนการใช้งานและการบริการหลังการขาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการและให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า "บริษัทของคนไทยเพื่อคนไทย" อย่างแท้จริง     
1. บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ LED
2. บริการให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
3. บริการสำรวจสถานที่ติดตั้ง เพื่อกำหนดพื้นที่การติดตั้ง และรูปแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง
4. บริการติดตั้งโดยทีมติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการตรวจมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท ฯ
5. บริการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์และโปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6. บริการหลังการขายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการทอดทิ้งลูกค้า ได้แก่ บริการตรวจสภาพผลิตภัณฑ์ บริการซ่อมแซมรวมถึงต่อเติม และบริการอื่น ๆ

We have after-sales services such as installing products and giving a tutorial on how to use each of the product. You can easily contact us via email or through popular communicating application "LINE" 

What we provide :
1. Consulting and information about LED products
2. Consult in choosing the right product for your application under the customer's budget
3. Survey the locations to determine installation area and the best installation to fit the actual use
4. Install products by our specialize team
5. Tutorial on how to use products and how to use a program for controlling
6. Keeping in touch with the customers and check up with the products

LED SOLUTION PROVIDER

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ให้บริการและคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ LED หรือ CM LED Solution Provider Center เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ LED Screen และการออกแบบ LED Screen เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคารหรือเจ้าของแบรนด์อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานและงบประมาณ

คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด กล่าวว่า " CM LED Solution Provider Center มุ่งเน้นการทำงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันในระยะยาว ด้วยการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ LED Screen เพื่องานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยจะมีทีม Imagineer คอยร่วมคิด ร่วมพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคารหรือเจ้าของแบรนด์ โดยผู้ออกแบบจะได้ผลิตภัณฑ์ LED ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการออกแบบตกแต่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในขณะที่เจ้าของอาคารหรือเจ้าของแบรนด์ ก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ LED ที่ตอบโจทย์และมั่นใจในคุณภาพ"
 

                                                             AFTER SALES SERVICE

Civic Media Co., Ltd provide services and give advice on LED products known as CM LED Solution Provider Center. We give recommendations on the best LED Screen and the design that suitable for each use and work around the given budget. However, we focus on working with the designer and owners of the brand and building closely.

Mr. Chingchai Konthansakul (Managing Director) said "CM LED Solution Provider Center focus on working together closely and promote the business to grow together in a long term. Imagineer team will work together and help develop fully with the designer and the owners. We certify you that you will get the final products that meets all the requirements and qualities"

 

 

 

“สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา โทร.02-688-0860 ต่อ 124  Line ID : cmlighting E-mail : sales@civicmedia.com"