จอLED ย้าวยาว!!!!

เปิดอย่างไม่เป็นทางการกับจอLED ย้าวยาว!!!!   @เมเจอร์ฯ รัชโยธิน By Civic Media Team