NEWS
PEA สัมมนาด้านการจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 (CMPAL)

ภาพบรรยากาศงาน
PEA สัมมนาด้านการจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “FUTURE REVOLUTION OF ENERGY EFFICIENCY 2019 (FREE 2019)”

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จัดกิจกรรม  Future Revolution of Enegy Efficiency
เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติ
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ  ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม
 

เยี่ยมชม โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย

และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย

การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “เทคโนโลยีอัจฉริยะ”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) 
ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)"
วันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม นิลกาฬ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

ผลงานการติดตั้ง LED POSTER

ผลงานการติดตั้ง Led Poster

ที่ Quartier Cine Art

ผลงานติดตั้งจอ LED Full Color Screen

ผลงานการติดตั้ง จอ LED Full Color Screen

ที่ People's Park  Centre Singapore

เยี่ยมชม โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมและสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม
LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย

 

เยี่ยมชม โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, เอ็มเค เรสโตรองต์ และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม
โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย 

เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “สร้างอาชีพวิถีเกษตรกร 4.0”
คุณ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม (PFAL)"
วันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

ผลการติดตั้งจอ Major Iconsiam

ผลงานติดตั้งจอ
LED Screen Full Color Indoor
ที่ Icon Cineconic

ECP 2018

ภาพบรรยากาศ งาน 
International Symposium Environmental Control in Plant Cultivation (ECP 2018)
งานเสวนานานาชาติสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการปลูกพืช
คุณ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล (กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ
Challenge and Possibility for Plant Factory (Artificial Light) utilization in Thailand
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Platinum Siem Reap ประเทศกัมพูชา

ผลงานติดตั้งจอ
LED Screen Full Color Outdoor
ที่ Platinum Siem Reap ประเทศกัมพูชา
 

IoT showcase

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน IoT Showcase บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ร่วม ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ LED STREET LIGHT  จัดโดย CAT TELECOM 
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  ณ  อาคาร CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2561

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561 ใน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

 

จอLED ย้าวยาว!!!!

เปิดอย่างไม่เป็นทางการกับจอLED ย้าวยาว!!!!

โคมไฟถนนอัจฉริยะ โครงการแรกได้เริ่มขึ้นเเล้ว!

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการ ติดตั้งโคมถนน ที่ ทบ. นครเชียงราย มูลค่าโครงการรวม50ล้านบาท

Thailand's First LoRa Smart Street Light

โคมไฟถนนที่สามารถควบคุมผ่านมือถือในระยะไกลได้ ด้วยสัญญาณไร้สาย LoRa

 

โครงการก้าวคนละก้าว

(อ่านรายละเอียดให้ครบก่อนบริจาค) ขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  เบตง – แม่สาย วันที่ 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2560 ระยะทาง 2,191 กม.