ทำบุญบริษัท ประจำปี 2561

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561 ใน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป